Reklamáció

Reklamáció

A 2XBConsulting s.r.o. iroda által nyújtott rossz minőségű szolgáltatások reklamációjának esetére a 2XBConsulting s.r.o. iroda egy 7 pontból álló panaszeljárást határozott meg.

 1. Ha a szolgáltatások minősége és azok kivitelezése rosszabb, mint a megállapodásban rögzített, az ügyfél reklamációra jogosult. Az Ügyfél késedelem nélkül köteles gyakorolni a nem megfelelően kivitelezett szolgáltatás megtérítésére vonatkozó jogát, közvetlenül a Szolgáltatónál. Az Ügyfél a rossz minőségű szolgáltatásokért csak saját nevében vagy a szerződésben rögzített   ​​személyek nevében jogosult eljárni, reklamálni. A Szolgáltató a benyújtott panaszt a hatáskörén belül köteles azonnal  orvosolni.

2. Ha a panasz jellegénél foga azonnal nem megoldható, akkor a Szolgáltató képviselője azonnal köteles írásba foglalni az ún. panasz protokollt.  A protokollt a Szolgáltató képviselőjének és a panaszt tenni akaró Ügyfélnek kell aláírnia két példányban, melyből az egyik példány az Ügyfelet, másik a Szolgáltatót illeti meg. Szállás szolgáltatással kapcsolatos reklamáció esetén az Ügyfél köteles közvetlenül a Szolgáltatóhoz benyújtani panaszt két példányban aláírva mindkét félnek átadni, melyből az egyik példány az Ügyfelet, másik a Szolgáltatót illeti meg. Amennyiben a protokoll nem kerül aláírásra, a Szolgáltató nem köteles a reklamációt megoldani.  Más szolgáltatások nem megfelelő kivitelezésének panasztétele esetén a protokollt a Szolgáltató képviselőjének kötelessége elkészíteni, és mindkét félnek aláírni.

3. Az Ügyfél köteles panaszkérelmét a Szolgáltatónál haladéktalanul, de legkésőbb az alábbi határidők betartásával benyújtani, ellenkező esetben a jogérvényesítés lehetősége:

- az utazás befejezését követő három hónapon belül,

vagy ha az utazás nem történt meg, attól a naptól kezdve, amikor az utazás a szerződésnek megfelelően lejárt volna benyújtani.

Az e-mailben küldött panaszok nem tekinthetők érvényesnek, kivéve, ha az Ügyfél reklamációjának regisztrációja megerősítésre került. A fenti feltételeknek megfelelően benyújtott összes követelésre a Szolgáltatónak a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül válaszolnia kell.

4. A Szolgáltató felelősséget vállal a szerződésből eredő kötelezettségek megszegéséért, függetlenül attól, hogy ezeket a kötelezettségeket a Szolgáltatónak vagy egyéb harmadik személynek (további szolgáltatónak) kellett volna teljesítenie. Szolgáltató a külföldi utazási irodáktól, közvetítőktől igénybe vett, megvásárolt szolgáltatások minőségéért felelősséget nem vállal.

5. Abban az esetben, ha olyan körülmények merülnek fel, amelyek létrejötte, lefolyása és eredménye nem függ a Szolgáltató tevékenységétől, vagy olyan ügyféloldali körülmények, amikor az ügyfél nem teljes mértékben vagy csak részben használja fel a megrendelt, kifizetett és a Szolgáltató által biztosított szolgáltatást, az Ügyfél nem jogosult a szolgáltatás költségeinek megtérítésére vagy egyéb kedvezményre.

6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amely nem a Szolgáltató vagy annak szerződéses partnere, hanem egy harmadik, a szolgáltatás kivitelezéséhez nem köthető személy, vagy olyan esemény által jött létre, amelyet nem lehetett elkerülni (vis maior).

7. Amennyiben az Ügyfél nem elégedett azzal, ahogyan a Szolgáltató a panaszát kezelte, vagy ha úgy gondolja, hogy a Szolgáltató megsértette jogait, vagy nem megfelelően vagy nem válaszolt a panaszra a törvény által előírt határidőn belül, az Ügyfélnek jogában áll alternatív vitarendezési kérelmet benyújtani. Az alternatív vitarendezés tárgya a Szolgáltató és az Ügyfél között a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzés jogkörébe tartozik.

Kérdése van?

Elérhetőségeink

Úticél - Élmények Dunán innen - Dunán túl