Tájékoztatás

Tájékoztatás a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről

Ezúton szeretnénk tájékoztatni ügyfeleinket a fogyasztói jogvita alternatív megoldásáról, melyre a 2019. február 1-jén hatályba lépett  391/2015. Sz. törvény alapján és annak megfelelően van mód.

Ez a törvény szabályozza a fogyasztói szerződésből eredően, a Fogyasztó és az Eladó között előállt jogvita esetén az alternatív vitarendezést. A vita alternatív megoldása az e törvény szerinti ún. ADR-eljárás, amely a résztvevő felek közötti vitában egyeztető megoldást kíván elérni.

A Fogyasztó az alábbi feltételek fennállása esetén jogosult arra, hogy alternatív vitarendezési eljárás megindítására tegyen javaslatot:

  1. a Fogyasztó elégedetlen azzal, ahogyan a Szolgáltató visszanyerte követelését, vagy úgy véli, hogy az Szolgáltató megsértette jogait
  2. a Fogyasztónak joga van arra, hogy alternatív vitarendezési javaslatot terjesszen elő egy alternatív vitarendezési szervezet esetében, ha a Szolgáltató nem az 1. pontnak megfelelően válaszol, vagy elutasítja a kérelmet a küldés napját megelőző 30 napon belül.

A Szolgáltató és az Ügyfél közötti alternatív vitarendezést a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság hatáskörébe tartozik.

A Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzés http://www.soi.sk honlapja részletes tájékoztatást nyújt a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről, beleértve a kapcsolatokat és a megfelelő formákat is.

Az AVR-szervezetek teljes listája megtalálható az Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának honlapján: http://www.mhsr.sk/.

Kérdése van?

Elérhetőségeink

Úticél - Élmények Dunán innen - Dunán túl